Ambitieus investeren - 1e begrotingswijziging gemeente Gulpen-Wittem

Normal pexels photo 259251
Afbeelding: Pixabay

De begrotingswijziging is dit jaar in verschillende opzichten bijzonder te noemen. Het is de vertaalslag van het nieuwe coalitieprogramma 2020-2022 “Samen met de inwoners voor een stabiel bestuur”. En er zijn nieuwe wensen in opgenomen waarover het vorige college, gelet op de ontstane situatie, geen besluiten meer heeft genomen. Alles bij elkaar een ambitieus programma voor de komende jaren waarbij we fors investeren, niet bezuinigen en de meerjarenbegroting in het jaar 2024 sluiten met een fors positief saldo, mits we de huidige koers kunnen voortzetten..

Vanwege de bijzondere situatie en de gemaakte keuzes is deze 1e begrotingswijziging meer dan een financieel technische aanpassing. De toelichting is uitvoeriger dan gebruikelijk. En er zijn onderwerpen opgenomen die wel inzet van de organisatie en het bestuur vragen, maar nog geen directe financiële impact hebben. 

De vertaling van het nieuwe coalitieprogramma

Om het nieuwe coalitieprogramma al tot in alle details financieel door te rekenen, was de tijd te kort. Daarom werken we de komende maanden de resterende voorstellen verder uit en leggen die vervolgens aan de gemeenteraad voor ter besluitvorming.

Duurzaam, leefbaar en sociaal - Cittaslow

Trouw aan de Cittaslow filosofie richten wij ons op de mens in een duurzame omgeving met kwaliteit van leven voor inwoners, bezoekers en ondernemers. De leefbaarheid in onze kernen stimuleren wij door te investeren in verduurzaming, onderhoud en de hoognodige modernisering van onze accommodaties. In het Sociaal Domein houden we voorzieningen en subsidies op peil en investeren we in goede huisvesting van ons onderwijs.

Samen met bewoners voor bewoners

  • Wij willen nadrukkelijk burgerparticipatie stimuleren en hebben daarom diverse projecten die vanuit de kern overleggen en burgers aangedragen zijn opgenomen in de begroting. Daarnaast hebben we ook structureel ruimte gemaakt voor ideeën en wensen die bewoners naar voren brengen bij reconstructies in de openbare ruimte.
  • Het moet in Gulpen-Witten fijn wonen zijn voor iedereen. Daar horen mogelijkheden voor starters en senioren bij en het tegengaan van spookwoningen.
  • Goed klantcontact moet efficiënt onderhouden kunnen worden en onze dienstverlening moet toekomstbestendig zijn. Daarvoor investeren we in digitalisering en verbinding van gegevens.
  • Onze belangrijkste sector, het toerisme, blijven we ondersteunen. Tegelijkertijd werken we aan een duurzame gemeente waar het goed wonen en werken is. Ook voor die andere belangrijke sector: de agrarische.

We leggen een sluitende begroting voor

Dat kan door, conform het coalitieprogramma, de afvalstoffenheffing kostendekkend te maken. Dit tarief is sinds 2018 niet meer kostendekkend en daardoor hebben de huishoudens, in het licht van het adagium “de vervuiler betaalt”, de afgelopen jaren te weinig betaald. Dat heeft tot gevolg dat de stijging nu als fors kan worden ervaren. Daarnaast stellen we voor een extra belastingverhoging door te voeren. We lopen daarbij in de pas met de gemeenten in onze omgeving. Voor de toeristenbelasting trekken wij zoveel mogelijk op met onze buurgemeenten. Door Covid-19 hebben veel mensen vakantie in het Heuvelland doorgebracht. Net als onze buurgemeente verwachten wij blijvend meer inkomsten door de ‘herontdekking’ van ons Heuvelland als bestemming voor de zomervakantie. Deze worden ingezet voor een risico reserve NVVTC.

Adverteren op Gulpen.nu vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Gulpen.nu en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Gulpen-Wittem
15:09

15° C

Zwaarbewolkt

2.06 km/h

95%

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief